MLIN ZA PLASTIKU

Namenjen je za fino usitnjavanje upotrebljavane plastike i proizvoda od plastike. Postoji mogućnost promene sita radi regulacije krupnoće finalnog proizvoda.

PLASTIC GRINDER

It is used for fine miniaturization of used plastic products. There is a possibility to change the grinder’s sieve for regulation of final products size.